Profesjonalne usługi wydawnicze:

 • redakcja merytoryczna i techniczna – opracowanie tekstów pod względem merytorycznym, stylistycznym, a także graficznym,
 • korekta – dbanie o poprawność językową tekstów, poprawianie potknięć stylistycznych,
 • pisanie tekstów zleconych,
 • projektowanie układów graficznych,
 • skład komputerowy,
 • wykonanie i obróbka fotografii,
 • szeroko rozumiane przygotowanie do druku,
 • przepisywanie poprawionych maszynopisów i rękopisów.

Nasi klienci:

 • firmy, którym zależy na tym, aby teksty drukowane (artykuły, reklamy, broszury, książki, czasopisma) i publikowane na stronach internetowych były poprawne pod każdym względem,
 • osoby prywatne, które potrzebują pomocy w napisaniu dokumentów użytkowych (curriculum vitae, listów motywacyjnych, podań), sprawdzeniu prac magisterskich, dyplomowych itp.

Wyróżnia nas:

 • wysoka jakość świadczonych usług,
 • profesjonalizm,
 • szybkie tempo pracy,
 • terminowość wykonywanych zleceń.

Sposób przyjmowania i odsyłania materiałów:

 • zdalny – z klientami kontaktujemy się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • za pośrednictwem kuriera,
 • listownie,
 • osobiście.

Poprawione materiały odsyłamy w najwygodniejszy dla Klienta sposób.


Rozliczenie:

 • ceny z każdym zleceniodawcą ustalamy indywidualnie,
 • wystawiamy faktury VAT.

Możemy wydawać publikacje książkowe naszych klientów ze znakiem LIGATURY, użyczając numerów ISBN z własnej puli.